Iskolánk bemutatása

Az iskola neve: Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Felsőnyéki Tagiskolája
OM azonosító: 036362
Címe: 7099 Felsőnyék, Béke utca 3.
Tanulólétszám: 102
Tanulócsoportok száma: 8
Napközis csoportok száma: 2
Pedagógusok száma: 11 fő
Iskolánk kis létszámú. Az osztálylétszámok 7-21 között vannak. Más településről 10 tanuló jár intézményünkbe. Az épület állaga átlagosnak mondható. 8 tanterem, 1 fejlesztő terem, 1 informatika tanterem van az épületben. A tantermek világosak, barátságosan berendezettek. Tornatermünk nincs; csak egy kis tornaszobánk. Az udvar tágas, füves rész és tornapálya is található rajta. Az iskola informatikai felszereltsége az átlagosnál jobb: az IKT-val támogatott oktatást 14 számítógép, 35 tanulói és 10 tanári laptop segíti. 6 tanteremben van projektor, 4 tanteremben van aktív tábla is. Ezeket az eszközöket a pedagógusok fele napi rendszerességgel, másik fele alkalmanként használja a tanítási órákon és fejlesztésre. Felsőnyék a leghátrányosabb települések közé tartozik. A tanulók többsége kedvezőtlen szocio-kulturális helyzetű. A gyerekek tanulási motivációja alacsony. A hátrányos helyzetű gyerekek száma iskolánkban 54 fő; ez a tanulók 53%-a. 22 tanulónk (a tanulólétszám 22%-a) halmozottan hátrányos helyzetű. A HHH-s gyerekek aránya különösen magas az alsóbb évfolyamokon. A BTM-es tanulók száma iskolánkban 34 fő. Ez a tanulólétszám harmada. SNI-s tanulónk egy van. A pedagógusok szakmai képzettsége magas. 3 pedagógusnak van egyetemi végzettsége, 1 pedagógus végez ebben az évben. Szakvizsgával 5 pedagógus rendelkezik. A fejlesztő-felzárkóztató munkát 2 gyógypedagógus és 1 fejlesztő pedagógus végzettségű kolléga segíti. Iskolánk pedagógusainak módszertani kultúrája magas. Az utóbbi 10 évben számtalan képzésen vettünk részt; ezek többsége projektekhez kapcsolódó, kötelező elem volt (HEFOP 3.1.3., TÁMOP 3.1.4.) Iskolánk jelenleg 4 „Jó gyakorlat”-tal rendelkezik. Iskolánkban nincsen emelt szintű oktatás. Az informatika tantágy oktatása a 4. osztályban kezdődik. Tanított idegen nyelv: angol. A bukások száma alacsony (évente 1-2 tanuló). Kirívó magatartási problémával rendelkező tanulók nincsenek a BTM-es gyerekek között sem. Az iskola légköre gyermekbarát, nyugodt. A tanulók szeretnek iskolába járni (tanulni már kevésbé). Napközibe összesen 42 tanuló jár. Több délutáni foglalkozást biztosítunk a gyerekeknek: rajz-, kézműves-, sakk szakkör és tömegsport.